Palvelut

RAKENNUTTAMISTEHTÄVÄT

  • Rakennushankkeiden esisuunnittelu
  • Rakennushankkeiden johtaminen, erikoisesti erilaisten saneeraus- ja peruskorjaushankkeiden

 

HALLITUSTYÖSKENTELY

  • Osallistuminen pienyritysten hallituksiin
  • Osallistuminen asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksiin niissä tehtävien rakennushankkeiden aikana.


PIENYRITYSNEUVONTA

  • Pienyritysten taloudellinen ja hallinnollinen neuvonta.